Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 5 lần 13 lần 22 lần 49 lần
1 7 lần 13 lần 19 lần 30 lần 52 lần
2 1 lần 5 lần 14 lần 26 lần 57 lần
3 7 lần 10 lần 16 lần 25 lần 50 lần
4 3 lần 7 lần 11 lần 21 lần 51 lần
5 2 lần 3 lần 12 lần 20 lần 43 lần
6 5 lần 9 lần 24 lần 31 lần 58 lần
7 3 lần 7 lần 20 lần 26 lần 51 lần
8 5 lần 7 lần 17 lần 29 lần 59 lần
9 2 lần 6 lần 16 lần 22 lần 52 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 4 lần 11 lần 21 lần 46 lần
1 5 lần 11 lần 21 lần 29 lần 54 lần
2 3 lần 4 lần 13 lần 19 lần 50 lần
3 5 lần 12 lần 22 lần 33 lần 61 lần
4 2 lần 5 lần 15 lần 26 lần 55 lần
5 1 lần 3 lần 11 lần 19 lần 45 lần
6 2 lần 3 lần 14 lần 21 lần 48 lần
7 6 lần 8 lần 14 lần 20 lần 49 lần
8 4 lần 10 lần 19 lần 32 lần 58 lần
9 7 lần 12 lần 22 lần 32 lần 56 lần

Kết quả xổ số Phú Yên

Dự đoán xổ số Phú Yên

Thống kê xổ số Phú Yên