Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 9 lần 18 lần 23 lần 48 lần
1 6 lần 7 lần 12 lần 19 lần 44 lần
2 6 lần 8 lần 18 lần 31 lần 55 lần
3 7 lần 10 lần 18 lần 30 lần 55 lần
4 8 lần 10 lần 14 lần 24 lần 51 lần
5 4 lần 9 lần 23 lần 30 lần 62 lần
6 3 lần 6 lần 14 lần 20 lần 46 lần
7 5 lần 8 lần 16 lần 26 lần 51 lần
8 3 lần 7 lần 20 lần 34 lần 53 lần
9 7 lần 16 lần 27 lần 33 lần 57 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 14 lần 19 lần 26 lần 51 lần
1 7 lần 11 lần 17 lần 28 lần 47 lần
2 4 lần 10 lần 26 lần 35 lần 60 lần
3 4 lần 5 lần 14 lần 19 lần 40 lần
4 3 lần 8 lần 15 lần 27 lần 50 lần
5 3 lần 4 lần 10 lần 18 lần 45 lần
6 5 lần 9 lần 23 lần 29 lần 55 lần
7 4 lần 5 lần 13 lần 20 lần 46 lần
8 11 lần 16 lần 29 lần 37 lần 74 lần
9 6 lần 8 lần 14 lần 31 lần 54 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung