Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 9 lần 20 lần 31 lần 66 lần
1 9 lần 15 lần 27 lần 35 lần 58 lần
2 5 lần 8 lần 17 lần 22 lần 43 lần
3 7 lần 14 lần 22 lần 33 lần 60 lần
4 4 lần 9 lần 15 lần 22 lần 57 lần
5 4 lần 4 lần 20 lần 29 lần 62 lần
6 7 lần 11 lần 15 lần 20 lần 46 lần
7 3 lần 4 lần 16 lần 26 lần 47 lần
8 7 lần 9 lần 14 lần 26 lần 54 lần
9 3 lần 7 lần 14 lần 26 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 13 lần 19 lần 28 lần 49 lần
1 6 lần 8 lần 16 lần 22 lần 50 lần
2 7 lần 9 lần 18 lần 27 lần 62 lần
3 4 lần 9 lần 18 lần 27 lần 53 lần
4 7 lần 11 lần 21 lần 28 lần 56 lần
5 3 lần 7 lần 19 lần 30 lần 56 lần
6 6 lần 11 lần 19 lần 34 lần 70 lần
7 4 lần 9 lần 16 lần 27 lần 47 lần
8 5 lần 7 lần 18 lần 26 lần 50 lần
9 6 lần 6 lần 16 lần 21 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung