Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 11 lần 18 lần 28 lần 63 lần
1 11 lần 14 lần 28 lần 38 lần 57 lần
2 6 lần 9 lần 17 lần 23 lần 44 lần
3 8 lần 12 lần 20 lần 30 lần 57 lần
4 7 lần 10 lần 16 lần 25 lần 60 lần
5 1 lần 6 lần 21 lần 29 lần 59 lần
6 7 lần 9 lần 13 lần 19 lần 47 lần
7 1 lần 7 lần 17 lần 26 lần 48 lần
8 4 lần 5 lần 14 lần 25 lần 53 lần
9 5 lần 7 lần 16 lần 27 lần 52 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 11 lần 19 lần 28 lần 52 lần
1 4 lần 8 lần 15 lần 21 lần 50 lần
2 4 lần 8 lần 17 lần 28 lần 59 lần
3 7 lần 10 lần 20 lần 29 lần 55 lần
4 6 lần 8 lần 18 lần 28 lần 56 lần
5 6 lần 9 lần 22 lần 33 lần 58 lần
6 8 lần 11 lần 24 lần 35 lần 70 lần
7 5 lần 8 lần 15 lần 25 lần 43 lần
8 3 lần 10 lần 16 lần 22 lần 50 lần
9 2 lần 7 lần 14 lần 21 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung