Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 49 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 53 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 66 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 29 lần 52 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 42 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 64 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 53 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 51 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 54 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 56 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 62 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 16 lần 44 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 63 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 48 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 52 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 51 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 59 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 55 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 47 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 59 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam