Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 9 lần 15 lần 23 lần 50 lần
1 6 lần 9 lần 15 lần 20 lần 50 lần
2 6 lần 7 lần 13 lần 28 lần 59 lần
3 5 lần 7 lần 13 lần 35 lần 59 lần
4 7 lần 12 lần 16 lần 30 lần 59 lần
5 4 lần 12 lần 16 lần 30 lần 59 lần
6 3 lần 10 lần 25 lần 33 lần 57 lần
7 8 lần 10 lần 25 lần 27 lần 57 lần
8 6 lần 11 lần 20 lần 19 lần 52 lần
9 4 lần 11 lần 20 lần 25 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam