Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 58 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 62 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 54 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 45 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 52 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 42 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 72 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 52 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 16 lần 45 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 58 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 22 lần 45 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 42 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 56 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 49 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 66 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 47 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 74 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 59 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 55 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam