Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7