Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 44 lần 44 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
4 14 lần 14 lần 14 lần 53 lần 53 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
1 15 lần 15 lần 15 lần 43 lần 43 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 52 lần 52 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc