Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc