Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
8 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần
9 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 14 lần 27 lần 37 lần 82 lần
1 7 lần 14 lần 27 lần 36 lần 82 lần
2 9 lần 13 lần 24 lần 46 lần 76 lần
3 10 lần 13 lần 24 lần 45 lần 76 lần
4 9 lần 16 lần 32 lần 37 lần 89 lần
5 8 lần 16 lần 32 lần 46 lần 89 lần
6 7 lần 16 lần 33 lần 41 lần 79 lần
7 8 lần 16 lần 33 lần 39 lần 79 lần
8 7 lần 11 lần 22 lần 40 lần 80 lần
9 9 lần 11 lần 22 lần 38 lần 80 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc