Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
4 15 lần 15 lần 15 lần 47 lần 47 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 52 lần 52 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 31 lần 31 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc